Snöskottning Tak

Om du äger ditt hus är det också viktigt att du vet hur stor risken är att snö samlas på ditt tak, och hur du ska gå tillväga för att röja snön på ett säkert sätt. I Sverige sker nästan varje år olyckor till följd av att hus som är undermåligt byggda får svåra skador till följd av att stora snömassor samlas på taken. Det är dessutom risk för personskador när stora mängder snö plötsligt rasar ned på marken. Nedan följer ett antal tips för snöskottning tak.

Ha alltid rätt säkerhetsutrustning

När du skottar snö är det livsviktigt att du har rätt säkerhetsutrustning och att du vet exakt hur den ska användas. När du vistas på taket måste du alltid ha godkänt fallskydd i form av en sele som fästs i något som håller för den som faller ned för taket i full fart. Säkra ALDRIG linan i stegar för sotare eller snörasskydd, de kommer inte att hålla om du faller.

Om du ska vistas mycket på taket kan det vara en god idé att ställa en ordentlig byggställning längs fasaden med rejäla staket som stoppar dig om du skulle falla, men kom ihåg att de inte är något hundraprocentigt skydd och kan absolut inte ersätta en sele. Många olyckor sker när man känner sig trygg och ”bara ska upp en liten stund” och struntar i selen. De sekunderna du sparar på att inte sätta på dig utrustningen är inte värda döden.

Snöskottning tak är viktigt och farligt

Hur går man till väga?

Snöskottning tak är farligt, gör det inte i onödan. En bra indikation på att det är dags att ge sig upp är att husets dörrar börjar kärva, då är trycket på taket högt. Om det bara ligger någon decimeter snö på taket, låt det vara. Att vara uppe på taket i onödan innebär bara risker, speciellt om man bor i ett villaområde där du influerar dina grannar att också skotta taket.

Det är viktigast att skotta om du har ett platt tak, men även så kallade sadeltak kan skadas av snön. Se till att du skottar lite taget på varje sida av taknocken så att inte belastningen blir ojämn, och lämna alltid någon decimeter snö, annars kan skyffeln eller det verktyg du använder skada taket och orsaka läckor vilket kan leda till stora problem. Om det töar bör du vara ännu mera vaksam på snömängderna då blöt snö är tyngre.

Skotta taket på rätt sätt

Sammanfattningsvis kan man säga att man inte behöver skotta riktigt så ofta som många tror. Ett vanligt villatak beräknas klara 150kg snö per kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär en halv meter snö eller fyra decimeter blötsnö. När du väl beger dig upp på taket måste du alltid ha godkända fallskydd. Om du inte är helt säker på hur skyddsutrustningen ska användas eller hur du ska skotta ditt tak kan det vara klokt att istället be en firma som sysslar med snöskottning tak att sköta detta.