Nya säkerhetsregler för snöskottning

Att skotta snö är väl ingen konst? Det är ju bara att ta fram skyffeln och sätta igång. Detta är ett mycket vanligt sätt att tänka för många snöskottare och främst för privatpersoner som tar hand om sina egendomar. I Sverige är det ägaren till egendomen som har ansvaret att se till så att platsen eller byggnaden/huset är fritt från snö och is, men naturligtvis gäller det att alltid vara försiktig och ha ett stort säkerhetstänk. De nya säkerhetsregler för snöskottning som finns är framtagna för att höja säkerheten för snöskottaren i fråga men även för förbipasserande människor och fordon.

Snöskottning på höga höjder utgör en större risk

Det är främst när det handlar om snöskottning på hög höjd som man bör se till att följa de regler och lagar som finns. Det är fastighetsägaren i fråga som ska se till att ansvara för att byggnaden har de säkerhetsanordningar som behövs och att underhållet av taket sköts. Stora snöras eller istappar har skadat många människor. Stockholm är ett mycket bra exempel på detta då gatorna är smala och befolkningen stor. Skulle snö från ett tak rasa när människor befinner sig under taket kan det sluta riktigt illa.

Naturligtvis behöver även de människor som arbetar med snöskottning på höga höjder omges av säkerhet. Här är det dock arbetsgivarens ansvar att se till så att det finns godkänd säkerhetsanordning och att alla arbetare får tillgång till sådan. Det är främst en kopplingslina och ett helsele som bör finnas på plats och dessutom ska arbetsgivaren se till så att det alltid är minst två personer som arbetar samtidigt. En sanktionsavgift kan behöva betalas av arbetsgivaren om reglerna inte efterföljs.

Nya säkerhetsregler för snöskottning gör arbetet tryggare

Arbetstagaren har också skyldigheter

De nya säkerhetsregler för snöskottning som finns gör det till en regel att arbetsgivaren måste se till att undersöka de tak och byggnader som ska skottas, innan personalen får genomföra arbetet. Det kan handla om allt från att se om det finns några takfönster på byggnaden eller om det finns några takplattor som inte håller måttet och kan orsaka att personalen faller. Är riskerna för skador tillräckligt stora har arbetsgivaren fullständig rätt att avbryta eller tacka nej till arbetet.

Det är naturligtvis inte bara fastighetsägaren eller arbetsgivaren som har skyldigheter för att snöskottningen ska vara så säker som möjligt. Som arbetstagare är det otroligt viktigt att man följer de regler och lagar som finns och att man använder den säkerhetsanordning som är beslutad. Om man som arbetstagare märker av att platsen kan orsaka en fara för någons liv är det en skyldighet att underrätta arbetsgivaren i fråga eller ett skyddsombud. Arbetet ska i dessa fall avbrytas direkt.

Undvik skador på förbipasserande och anställda

För att arbetet ska bli så tryggt som möjligt är det viktigt att man följer de nya säkerhetsregler för snöskottning som finns. Alla parter, fastighetsägaren, arbetsgivaren och arbetstagaren, har sina egna skyldigheter och regler att följa för att undvika att någon kommer till skada. Att arbeta på hög höjd med snö och halka kräver naturligtvis större säkerhet än för den som skottar ut bilen en måndagsmorgon och här ska både kopplingslina och helsele vara ett krav.